Witamy

Witamy!

Głównym celem fundacji jest pomoc osobom starszym, chorym , niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie ze względu na wiek i choroby, tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie seniorom oraz pomoc rodzinom osób starszych, przewlekle chorych, wymagających opieki, a także działania profilaktyczne sprzyjające zachowaniu dobrego zdrowia oraz sprawności.

Projekt "bądź uważny" - to akcja przeprowadzana na terenie województwa podkarpackiego, zachęcająca do wzajemnej pomocy w najbliższym środowisku.

W nasze projekty zaangażowani są specjaliści o dużym doświadczeniu: psychologowie, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i opiekunowie medyczni.

Chcesz włączyć się do projektu pomagania osamotnionym i opuszczonym osobom starszym? Zachęcamy do zaangażowania w wolontariat w fundacji.

Scroll to top