Doświadczenie

W realizację misji Fundacji aktywnie zaangażowani są doświadczeni pracownicy medyczni z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym – lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psycholog.
Regularnie organizują pomoc opiekuńczą dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Od momentu powstania Fundacji pomogliśmy 24 osobom.

Dla Podopiecznych , którym stan zdrowia na to pozwala oraz ich Opiekunów organizujemy także spotkania okolicznościowe – świąteczne, wakacyjne. Organizujemy także warsztaty dla Opiekunów dotyczące pielęgnacji osoby przewlekle chorej, profilaktyki przeciwodleżynowej, radzenia sobie w kryzysie emocjonalnym.
Wypożyczamy sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny.
Prowadzimy grupę wsparcia dla opiekunów osób starszych oraz niesamodzielnych.

Scroll to top