Wolontariat

logo cor et vita

Wolontariusze fundacji pomagają w opiece domowej nad samotnymi, przewlekle chorymi osobami. Przełamują ich samotność, poczucie opuszczenia i bezradności wobec choroby i osamotnienia, wnoszą odrobinę radości do domu Podopiecznych, życzliwość, wiarę w drugiego człowieka.

___________________________

Wolontariusze odwiedzają Podopiecznych średnio 2 razy w tygodniu, jeżeli sytuacja tego wymaga wizyty odbywają się częściej.

Osoby zainteresowane zaangażowaniem w wolontariat Fundacji zapraszamy do przesłania ankiety wolontariusza na adres : fundacja-coretvita@gmail.com
Po otrzymaniu ankiety skontaktujemy się meilowo oraz poinformujmey o terminie szkolenia dla wolontariuszy.
Szkolenie organizujemy średnio co 3 miesiące, trwa ono 20 godzin oraz dotyczy następujących tematów:

  • Zasady pracy wolontariusza,
  • Kodeks etyczny wolontariusza,
  • Formy pomocy osobie starszej oraz niesamodzielnej
  • Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
  • Profilaktyka odleżyn
  • Przeciwdziałanie przykurczom,
  • Przygotowanie posiłków
  • Wsparcie emocjonalne.

W realizację misji Fundacji aktywnie zaangażowani są doświadczeni pracownicy medyczni z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym – lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psycholog.
Regularnie organizują pomoc opiekuńczą dla osób starszych, samotnych, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Od momentu powstania Fundacji pomogliśmy 24 osobom.

Dla Podopiecznych , którym stan zdrowia na to pozwala oraz ich Opiekunów organizujemy także spotkania okolicznościowe – świąteczne, wakacyjne. Organizujemy także warsztaty dla Opiekunów dotyczące pielęgnacji osoby przewlekle chorej, profilaktyki przeciwodleżynowej, radzenia sobie w kryzysie emocjonalnym.
Wypożyczamy sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny.
Prowadzimy grupę wsparcia dla opiekunów osób starszych oraz niesamodzielnych.

Ankieta wolontariusza COS

ankieta-wolontariusza.docx

Scroll to top